Navigation

Meer in Musselkanaal! Op Musselkanaal.nu vind je alles wat Musselkanaal biedt!

Extra parkeerplaatsen en een nieuwe steiger

Ter hoogte van Mitra en Terstal worden 4 parkeerplaatsen aangelegd. Hiervoor wordt het fietspad iets verlegd, zodat er ruimte ontstaat. De werkzaamheden zijn inmiddels gestart. Bij De Gelegenheid is een nieuwe steiger aangelegd.