Navigation

Meer in Musselkanaal! Op Musselkanaal.nu vind je alles wat Musselkanaal biedt!

OVM

Ondernemers Musselkanaal e.o.

De Ondernemers bestaat sinds 1912 en heeft nog altijd als belangrijkste doelstelling:

“de (commerciële) belangen van haar leden zo goed mogelijk te vertegenwoordigen.

Wij beogen dit op de volgende wijze te realiseren:
     activiteiten ontplooien die ten goede komen aan de detailhandel in Musselkanaal (Winkelweek/Snikkeweek/Beachvolleybal/Street Parade/ intocht Sinterklaas etc.)
     één nieuwe en herkenbare huisstijl waardoor Musselkanaal regionaal opgefrist op de kaart komt
     een centrale website (met actuele agenda) waarop de aangesloten leden links hebben/dan wel korte bedrijfsreportage hebben
     benaderen van potentiële winkeliers voor Musselkanaal om daarmee het bestand op peil te houden c.q. uit te breiden
     meedenken in (ontwikkel)plannen voor Musselkanaal (denk aan inrichting centrum, bewegwijzering bij onderhoud wegen en bruggen, aantrekken winkelketens, overleg met gemeente inzake wet- en regelgeving rondom markten, overlast etc.)
     u mee te helpen in vraagstukken waar u tegen aan loopt!!

 Correspondentie-adres:

Postbus 91

9580 AB Musselkanaal

Overige info:

      ledenvergadering in april van elk jaar met eventueel    bestuursverkiezingen

      ledenvergadering in september van elk jaar met veel aandacht voor  de Winkelweek

      met uw lidmaatschap van de vereniging bent u ook automatisch lid  van MKB Noord (www.mkbnoord.nl

      facturering van de contributie is eens per kwartaal (de middelste  maand van het kwartaal).